Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

younganna

June 23 2015

younganna
2371 9cb5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFiodor11 Fiodor11
younganna
6466 2775
Reposted fromblueinsane blueinsane viaFiodor11 Fiodor11
younganna
1360 eded
Reposted frompesy pesy viaFiodor11 Fiodor11
8233 e152 600
Reposted fromtwice twice viaFiodor11 Fiodor11
younganna
4287 ef86 600
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaFiodor11 Fiodor11
younganna
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaFiodor11 Fiodor11
2417 09f2 600
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
6465 9001
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
1269 f1d6 600

theboone:

Trout Lake, WA

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
7342 60ca
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
7529 20ad 600
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
7699 ae95
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaFiodor11 Fiodor11
younganna
younganna
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viabederektorem bederektorem
Reposted fromnokturnal nokturnal viabederektorem bederektorem
younganna
3119 7d4a
Reposted frommariola mariola viabederektorem bederektorem
younganna
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabederektorem bederektorem
younganna
6816 3855
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl